ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC

"Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru"

Tureac, strada Principala, nr. 724 A, comuna Tiha-Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud
tel/fax: 0263-700-898, email: scoala_tureac@yahoo.com, Cod SIRUES: 376239

VIZIUNE si misiune

Școala Gimnazială Tureac

MISIUNE

Urmărim refacerea prestigiului instituției în comunitate, în spiritul și tradițiile școlii, oferind tuturor elevilor acces cu șanse egale la o educație de calitate

VIZIUNE

Oferim şansa tuturor elevilor de a avea acces la o educaţie de calitate scopul fiind acela de a avea absolvenţi bine informaţi și educați ce se vor putea adapta uşor la cerințele vieții sociale, cu un sistem de gândire bine conturat. Dezvoltarea personală a fiecărui individ trece prin educaţie şi cultură

Definirea opțiunilor strategice

Ținta 1: Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activității de către cadrele didactice

Dezvoltare curriculară

Reconsiderarea demersului didactic in vederea introducerii metodelor activ-participative, eficientizarea activității comisiilor metodice la nivel de școală, reconsiderarea modului de realizare a activității de evaluare, introducerea mijloacelor TIC in activitatea didactică

Dezvoltarea resurselor umane

Asigurarea incadrării școlii cu cadre didactice calificate, participarea cadrelor didactice la activitățile de perfecționare organizate la nivel local, zonal, județean, national și internațional, integrarea CDI în activitatea de formare a cadrelor didactice

Atragerea de resurse financiare

Asigurarea materialelor necesare pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ, diversificarea surselor de finanțare pentru școală, realizarea și întreținerea site-ului școlii

Dezvoltarea relațiilor comunitare

Parteneriat strategic cu familia și Consiliul local

Activități extracurriculare